top of page
押花工作坊.jpg

|教學內容|

1.講述押花製作過程及注意事項
 

2.基本的滴膠運用(消泡、混合技巧)
 

3.各類押花花種運用及選擇
 

4.作品的構圖擺放與顏色配搭

bottom of page